Seorang kenalan baru saya beritahu, dia hampir setiap bulan beli emas sekitar RM5000 kepada ...

​Read More