Dalam mengurus kewangan, ada dua pulihan je kita nak mencari punca kesalahan. Iaitu:(1) Salahkan ...

​Read More